Home

Arduino WIFI - ESP01

Moduł ESP-01 z rodziny ESP8266

Moduł oferuje kompletne i samodzielne rozwiązanie sieciowe Wi-Fi.
ESP8266 ma możliwość przetwarzania i przechowywania danych, które pozwalają
na integrację z czujnikami i urządzeniami poprzez piny GPIO.

Specyfikacja:
Napięcie zasilania: 3,3 V
Napięcie pracz: 3,3 V
Pobór prądu do 300 mA
Wspiera standard WiFi  WiFi 802.11 b, g, n
Pracuje na częstotliwość 2,4 GHz
Wspiera zabezpieczenia WPA / WPA2
Może pracować w trybie AP (Access Point), STA (standalone) oraz AP+STA
Moc nadajnika: 19,5 dBm
Wspiera komendy AT
Posiada wbudowaną pamięć Flash: 1 MB
Komunikuje się poprzez interfejs szeregowy UART
Posiada wbudowaną antenę PCB
Wyposażony jest w interfejsy komunikacyjne: SPI, UART, SDIO
Posiada 8 wyprowadzeń raster 2 mm
3 x GPIO - wyjścia/wejścia cyfrowe
Montaż: przewlekany - raster 2,54 (złącza goldpin)
Wymiary: 24 x 14 mm

Układ pinówESP-01

Zanim użyjemy modułu warto zaktualizować jego wewnętrzny soft.
Modu podłączamy jak na poniższym schemacie i fleszujemy..

schemat

Do tego celu najprościej użyć konwertera USB/UART np: CP2102 oraz oprogramowania które można pobrać z tego linku.
Wypakowujemy pobrany plik i uruchamiamy aplikację XTCOM_UTIL.exe
Po uruchomieniu zobaczymy okno aplikacji.

okno5

Wybieramy zakładkę Tools a następnie Config device".

okno6

Wybieramy numer portu pod jakim system komputera wykrył konwerter.
Gdzie sprawdzić jaki został przydzielony numer portu do konwertera i co zrobić jeżeli został przydzielony spoza zakresu jaki obejmuje program Xtcom ?
W takim przypadku trzeba wejść w Managera urządzeń, w menu Ports (COM & LPT) odnajdujemy nasz konwerter, wchodzimy do jego właściwości:
Properties - Port Settings - Advanced i zmieniamy COM Port Number na dowolny wolny
port z zakresu COM1-COM6.
Po uporaniu się z konfiguracją naciskamy Open. Po chwili otrzymujemy potwierdzenie prawidłowej konfiguracji portu, następnie naciskamy Connect i czekamy na potwierdzenie połączenia.
Jeżeli takiego nie otrzymamy należy sprawdzić układ połączeń.

potw

Teraz możemy przystąpić do wgrania do pamięci flash układu  pliku
 ESP8266 v0.9.5.0 AT Firmware.bin który znajdziemy w pobranej paczce.
W tym celu, z menu głównego wybieramy: API TEST - Flash Image DownLoad.
Wybieramy ścieżkę dostępu do pliku ESP8266 v0.9.5.0 AT Firmware.bin i naciskamy przycisk DownLoad. O postępie ładowania będziemy informowani na pasku postępu.
Po udanym zakończeniu wgrywania możemy zamknąć okna programu a od układu ESP-01
odłączamy PIN 00 od masy a wyjście RST od VCC zgodnie ze schematem poniżej.

pol2

Teraz możemy użyć kilku komend AT żeby sprawdzić ustawienia modułu
lub zmiany jego ustawień.

Komenda

Parametry

AT

OK - taką odpowiedź otrzymujemy w przypadku prawidłowego podłączenia zgodnie z drugim rysunkiem.

AT+CIOBAUD?

+CIOBAUD:9600
Sprawdzenie prędkości transmisji danych

AT+CWMODE?

+CWMODE:1
Sprawdzanie trybu pracy
1 - klient
2 - access point
3 - klient + access point

AT+CWMODE=1

Ustawienie trybu pracy

AT+CIPMUX?

+CIPMUX:0
Sprawdzanie trybu (1 czy wiele połączeń)
0 - obsługa wyłącznie jednego połączenia
1 - obsługa wielu połączeń

AT+CIPMUX=1

Ustawienie trybu (1 wiele połączeń)

AT+CWLAP

Skanowanie okolicznych sieci WiFi

AT+CWJAP="nazwa","hasło"

Połączenie z określoną siecią

AT+CWJAP?

+CWJAP:"nazwa"
Sprawdzenie połączenie z siecią

AT+CIPSTA?

+CIPSTA:"192.168.1.1"
Sprawdzenie nr IP (tryb klient)

AT+CIPSTAMAC?

Sprawdzenie nr MAC (tryb klient)

AT+CIFSR

Sprawdzenie adresów IP i MAC modułu

AT+CIPSERVER=1,80

Uruchamianie serwera WWW
1 - uruchamia serwer
0 - wyłącza serwer
80 - numer portu

Pełną listę poleceń AT można pobrać z linku.