Home

Newsy

Techmaniak
Komórkomania
Komputer Świat
 

Przydatne strony

Baza telefonów
Identyfikacja telefonu IMEI
Autokonfiguracja telefonu
Zdjęcie SimLock
Hot-Spoty
Mikro-PC
Nawigacja
Serwis GSM
Aero 2
Konwerter Youtube-mp3
 

Ciekawostki

System z pendrive
Android na PC
Konfiguracja Dual SIM
Tworzenie apl. Android
Free Mcboot PS2
Gry na PS2
Gry na PS2 iso
Programy do Konsol
Nawigacja Windows CE
Odblokowanie radia Ford

 

Robotyka

mirekk36 - BLOG
Forum - Atnel
Microkontrolery blogspot
Kurs Androida-eklipse
Forum Arduino Polska
Sklepy
Forbot
ATNEL
Botland
abc-rc
Garage makezone
 

Geocaching

Opencaching
Geocaching
Szyfry
Darmowe Mapy
Generator QR
Sklep
Certyfikaty

 


 

 

Logowanie

Statystyki

Website seo score  

Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20

 Na mój warsztat trafił tytułowy czujnik nie bez powodu.
Otóż w przygotowywanym przeze mnie projekcie „Sterownik do pieca gazowego CO, potrzebowałem czujnika temperatury który byłby gabarytowo mały, był czuły i dokładny.
Idealnie do tego celu nadaje się powyższy element.

Podstawowe dane techniczne:
Napięcie zasilania: od 3,0 V do 5,5 V
Zakres pomiarowy: od -55 °C do 125 °C
Dokładność: +/- 0,5 °C w zakresie -10 °C do 85 °C
Obudowa THT TO92
BS20

Dokumentacja techniczna:

Podstawowy układ podłączenia:

DS18B20

 
Podstawowy program:

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>

OneWire  ds(D4);  // on pin D4 (a 4.7K resistor is necessary)

const char* ssid = "Nazwa"; //nazwa domowej sieci WiFi. Wstaw swoją nazwę
const char* password = "Haslo"; // hasło domowej sieci WiFi. Wstaw swoje hasło

void setup()
{
  Serial.begin(115000);
  Serial.println();

  Serial.printf("Lacze z %s ", ssid);
 
  WiFi.mode(WIFI_STA); //Moduł WiFi jako stacja robocza (WIFI_AP, WIFI_STA lub WIFI_AP_STA.)
  WiFi.begin(ssid, password);
 
  // nr IP pod jakim będzie pracował sterownik. Ustal swój adres IP i pszostałe parametry sieci
  WiFi.config(IPAddress(192, 168, 0, 160), IPAddress(192, 168, 0, 1), IPAddress(255, 255, 255, 0));
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println(" polaczony");
}

void loop()
{

//czujnik=====================================
{
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius;

  if ( !ds.search(addr))
  
  {
    if ( !ds.search(addr) > 0)
    {
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
    }
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7])
  {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  }
  Serial.println();
 
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0])
  {
    case 0x10:
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      type_s = 0;
      break;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  }
 
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end 
  delay(1000);
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);   
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
 
  for ( i = 0; i < 9; i++)
  {          
    data[i] = ds.read();
  }
 
  // Convert the data to actual temperature
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10)
    {
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
    }
  }
  else
  {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
 
  }
  celsius = (float)raw / 16.0;

 Serial.print("  Temperatura = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" C");

//================================================

}
}
}
 

 

Bezpieczna strona 

Web Design

AVR

Arduino moduły:
WeMos mini D1

WiFi ESP - 01
WiFi ESP - 03
WiFi NodeMcu
LCD
Czujnik DHT 11, 12
Czujnik DS18B20

Microcontrolery:
Arduino Pin Mode
Programowanie - Eclipse
Programowanie B4A

Inteligentny dom:
Sterownik WiFi oświetlenia
Sterownik CO

Smartphone

Samsung Note 2
Opis
Romy
Samsung Omnia
Opis
Romy
HTC HD
Opis
Romy
Android w HTC HD
LG p990 2x
Opis
Romy
Programy Android
Systemowe
Użytkowe
Widgety
Programy WM
Systemowe
Użytkowe
Nakładki
Audio - Video
Gry
Inne
WWW
Nawigacja
PlayStation 2