Home

Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20

 Na mój warsztat trafił tytułowy czujnik nie bez powodu.
Otóż w przygotowywanym przeze mnie projekcie „Sterownik do pieca gazowego CO, potrzebowałem czujnika temperatury który byłby gabarytowo mały, był czuły i dokładny.
Idealnie do tego celu nadaje się powyższy element.

Podstawowe dane techniczne:
Napięcie zasilania: od 3,0 V do 5,5 V
Zakres pomiarowy: od -55 °C do 125 °C
Dokładność: +/- 0,5 °C w zakresie -10 °C do 85 °C
Obudowa THT TO92
BS20
Dokumentacja techniczna:

Podstawowy układ podłączenia:

DS18B20
 
Podstawowy program:

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>

OneWire  ds(D4);  // on pin D4 (a 4.7K resistor is necessary)

const char* ssid = "Nazwa"; //nazwa domowej sieci WiFi. Wstaw swoją nazwę
const char* password = "Haslo"; // hasło domowej sieci WiFi. Wstaw swoje hasło

void setup()
{
  Serial.begin(115000);
  Serial.println();

  Serial.printf("Lacze z %s ", ssid);
 
  WiFi.mode(WIFI_STA); //Moduł WiFi jako stacja robocza (WIFI_AP, WIFI_STA lub WIFI_AP_STA.)
  WiFi.begin(ssid, password);
 
  // nr IP pod jakim będzie pracował sterownik. Ustal swój adres IP i pszostałe parametry sieci
  WiFi.config(IPAddress(192, 168, 0, 160), IPAddress(192, 168, 0, 1), IPAddress(255, 255, 255, 0));
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println(" polaczony");
}

void loop()
{

//czujnik=====================================
{
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius;

  if ( !ds.search(addr))
  
  {
    if ( !ds.search(addr) > 0)
    {
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
    }
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7])
  {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  }
  Serial.println();
 
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0])
  {
    case 0x10:
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      type_s = 0;
      break;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  }
 
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end 
  delay(1000);
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);   
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
 
  for ( i = 0; i < 9; i++)
  {          
    data[i] = ds.read();
  }
 
  // Convert the data to actual temperature
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10)
    {
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
    }
  }
  else
  {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
 
  }
  celsius = (float)raw / 16.0;

 Serial.print("  Temperatura = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" C");

//================================================

}
}
}