Home

Czujniki temperatury DHT 11, DHT 12


Jednym z najpopularniejszych elementów wykorzystywanych w platformie „Arduino i nie tylko są czujniki temperatury. Do najczęściej wykorzystywanych należą „DHT11 oraz „DHT22.
Są bliźniaczo do siebie podobne, różnią się głównie parametrami.

Wybrane dane:

 
DHT 11
DHT 12
Parametr
Temperatura
Wilgotność
Temperatura
Wilgotność

Napięcie zasilania

3 - 5 V

 

3,3 - 6 V

 

Pobór prądu

0,2 mA

0,2 mA

Zakres pomiarowy

0 - 50 °C

20 - 90 %

- 40 do 80 °C

0 - 100 %

Rozdzielczość

1 °C

1 %

0,1 °C

0,10 %

Dokładność

1 °C

4 %

0,5 °C

2,0 %

Czas odpowiedzi

10 s

6 - 30 s

2 s

2 s

 

DHT11

DHT22

 • Do budowy układu testowego użyje znanego już wam układu „WeMos D1 mini z dwóch powodów. Jeden że akurat taki mam w mojej płytce stykowej, drugi że w późniejszym czasie użyję zdobyte doświadczenie do rozbudowy sterownika oświetlenia.
  Czujnik temperatury jaki użyłem to DHT 11.

  Układ połączeń:

  DHT12Jak widać na załączonym schemacie układ połączeń jest banalnie prosty. Rezystor który jest wpięty pomiędzy VCC a pin DATA dobieramy doświadczalnie żeby uzyskać temperaturę zbliżoną do żeczywistej.
   Żeby urozmaicić ten układ w kodzie programu dołożyłem kilka instrukcji które powodują że oprócz tego
  że można odczytać temperaturę na serial monitorze
  to poza tym po zarejestrowaniu się w serwisie http://thingspeak.com możemy na bieżąco
  mieć podgląd bieżącej temperatury z każdego miejsca na ziemi pod warunkiem że będziemy mieli dostęp do sieci internet.
  Oczywiście w miejsca listingu programu które wyróżniłem na czerwono musicie wstawić swoje dane.
  Jak zwykle program dla modułu „WeMos został napisany i wgrany przy pomocy
  programu „Arduino w wersji 1.65.

  Kod programu:


  #include <DHT.h>
  #include <ESP8266WiFi.h>
   
  // replace with your channel's thingspeak API key,
  String apiKey = "5S3AXS1234567890"; // numer apikey który uzyskacie w serwisie Thingspeak
  const char* ssid = "BlaBla"; // nazwa sieci WiFi
  const char* password = "1234567890"; // hasło do waszej sieci WiFi.
   
  const char* server = "api.thingspeak.com";
  #define DHTPIN 0 // what pin we're connected to
   
  DHT dht(DHTPIN, DHT11, 15);
  WiFiClient client;
    
   void setup() {
       
    Serial.begin(115200);
    delay(10);
    dht.begin();
   
    WiFi.begin(ssid, password);
   
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    
    WiFi.begin(ssid, password);
    
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
   
    }
   
  void loop() {
   
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
      Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
      return;
    }
   
    if (client.connect(server,80)) {  //   "184.106.153.149" or api.thingspeak.com
      String postStr = apiKey;
             postStr +="&field1=";
             postStr += String(t);
             postStr +="&field2=";
             postStr += String(h);
             postStr += "\r\n\r\n";
   
       client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
       client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
       client.print("Connection: close\n");
       client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
       client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
       client.print("Content-Length: ");
       client.print(postStr.length());
       client.print("\n\n");
       client.print(postStr);
    
       Serial.print("Temperature: ");
       Serial.print(t);
       Serial.print(" degrees Celcius Humidity: ");
       Serial.print(h);
       Serial.println("% send to Thingspeak");   
    }
    client.stop();
    
    Serial.println("Waiting...");   
    // thingspeak needs minimum 15 sec delay between updates
    delay(2000); 
    }
     Zrzut ekranu z serwisu  http://thingspeak.com

TS