Home

Newsy

Techmaniak
Komórkomania
Komputer Świat
 

Przydatne strony

Baza telefonów
Identyfikacja telefonu IMEI
Autokonfiguracja telefonu
Zdjęcie SimLock
Hot-Spoty
Mikro-PC
Nawigacja
Serwis GSM
Aero 2
Konwerter Youtube-mp3
 

Ciekawostki

System z pendrive
Android na PC
Konfiguracja Dual SIM
Tworzenie apl. Android
Free Mcboot PS2
Gry na PS2
Gry na PS2 iso
Programy do Konsol
Nawigacja Windows CE
Odblokowanie radia Ford

 

Robotyka

mirekk36 - BLOG
Forum - Atnel
Microkontrolery blogspot
Kurs Androida-eklipse
Forum Arduino Polska
Sklepy
Forbot
ATNEL
Botland
abc-rc
Garage makezone
 

Geocaching

Opencaching
Geocaching
Szyfry
Darmowe Mapy
Generator QR
Sklep
Certyfikaty

 


 

 

Logowanie

Statystyki

Website seo score  

Czujniki temperatury DHT 11, DHT 12


Jednym z najpopularniejszych elementów wykorzystywanych w platformie „Arduino i nie tylko są czujniki temperatury. Do najczęściej wykorzystywanych należą „DHT11 oraz „DHT22.
Są bliźniaczo do siebie podobne, różnią się głównie parametrami.

Wybrane dane:
 
DHT 11
DHT 12
Parametr
Temperatura
Wilgotność
Temperatura
Wilgotność

Napięcie zasilania

3 - 5 V

 

3,3 - 6 V

 

Pobór prądu

0,2 mA

0,2 mA

Zakres pomiarowy

0 - 50 °C

20 - 90 %

- 40 do 80 °C

0 - 100 %

Rozdzielczość

1 °C

1 %

0,1 °C

0,10 %

Dokładność

1 °C

4 %

0,5 °C

2,0 %

Czas odpowiedzi

10 s

6 - 30 s

2 s

2 s

 

DHT11

DHT22

Do budowy układu testowego użyje znanego już wam układu „WeMos D1 mini z dwóch powodów. Jeden że akurat taki mam w mojej płytce stykowej, drugi że w późniejszym czasie użyję zdobyte doświadczenie do rozbudowy sterownika oświetlenia.
Czujnik temperatury jaki użyłem to DHT 11.

Układ połączeń:
DHT12Jak widać na załączonym schemacie układ połączeń jest banalnie prosty. Rezystor który jest wpięty pomiędzy VCC a pin DATA dobieramy doświadczalnie żeby uzyskać temperaturę zbliżoną do żeczywistej.
 Żeby urozmaicić ten układ w kodzie programu dołożyłem kilka instrukcji które powodują że oprócz tego że można odczytać temperaturę na serial monitorze to poza tym po zarejestrowaniu się w serwisie http://thingspeak.com możemy na bieżąco mieć podgląd bieżącej temperatury z każdego
miejsca na ziemi pod warunkiem że będziemy mieli dostęp do sieci internet.
Oczywiście w miejsca listingu programu które wyróżniłem na czerwono musicie wstawić swoje dane.
Jak zwykle program dla modułu „WeMos został napisany i wgrany przy pomocy
programu „Arduino w wersji 1.65.

Kod programu:

#include <DHT.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
 
// replace with your channel's thingspeak API key,
String apiKey = "5S3AXS1234567890"; // numer apikey który uzyskacie w serwisie Thingspeak
const char* ssid = "BlaBla"; // nazwa sieci WiFi
const char* password = "1234567890"; // hasło do waszej sieci WiFi.
 
const char* server = "api.thingspeak.com";
#define DHTPIN 0 // what pin we're connected to
 
DHT dht(DHTPIN, DHT11, 15);
WiFiClient client;
  
 void setup() {
     
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  dht.begin();
 
  WiFi.begin(ssid, password);
 
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  
  WiFi.begin(ssid, password);
  
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
 
  }
 
void loop() {
 
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  }
 
  if (client.connect(server,80)) {  //   "184.106.153.149" or api.thingspeak.com
    String postStr = apiKey;
           postStr +="&field1=";
           postStr += String(t);
           postStr +="&field2=";
           postStr += String(h);
           postStr += "\r\n\r\n";
 
     client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
     client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
     client.print("Connection: close\n");
     client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
     client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
     client.print("Content-Length: ");
     client.print(postStr.length());
     client.print("\n\n");
     client.print(postStr);
  
     Serial.print("Temperature: ");
     Serial.print(t);
     Serial.print(" degrees Celcius Humidity: ");
     Serial.print(h);
     Serial.println("% send to Thingspeak");   
  }
  client.stop();
  
  Serial.println("Waiting...");   
  // thingspeak needs minimum 15 sec delay between updates
  delay(2000); 
  }
 

Zrzut ekranu z serwisu  http://thingspeak.com

TS

 

 

Bezpieczna strona 

Web Design

AVR

Arduino moduły:
WeMos mini D1

WiFi ESP - 01
WiFi ESP - 03
WiFi NodeMcu
LCD
Czujnik DHT 11, 12
Czujnik DS18B20

Microcontrolery:
Arduino Pin Mode
Programowanie - Eclipse
Programowanie B4A

Inteligentny dom:
Sterownik WiFi oświetlenia
Sterownik CO

Smartphone

Samsung Note 2
Opis
Romy
Samsung Omnia
Opis
Romy
HTC HD
Opis
Romy
Android w HTC HD
LG p990 2x
Opis
Romy
Programy Android
Systemowe
Użytkowe
Widgety
Programy WM
Systemowe
Użytkowe
Nakładki
Audio - Video
Gry
Inne
WWW
Nawigacja
PlayStation 2