Home

NodeMcu Lua  ESP8266 ESP-12 WeMos mini D1

Niedawno zakupiłem w serwisie Wisch.com moduł WIFI ESP-12 w formie modułu gotowego
do zamontowania w naszych układach elektronicznych.Do płytki w zestawie dołączone jest sześć złączy gold-pin różnej wysokości.
Moduł jest wyposażony w 10 pinów GPIO które mogą pracować jako PWM, I2C lub 1-Wire.
Dodatkowo został wyposażony w wejście analogowe do 3.3 V, oraz w porty RX,TX oraz reset.
Płytkę można zasilić napięciem 5 V wykorzystując piny 5V oraz G,  ewentualnie z portu Micro-USB
w którą została również wyposażona.
Przez ten ostatni możemy również dokonywać programowania układu.
Na płytce znalazło się także miejsce na kontrolkę która informuje o stanie modułu WI-FI oraz sygnalizuje ładowanie programu do pamięci. Dioda LED została podpięta pod pin D4 w związku z tym możemy
ją zaprogramować w zależności od potrzeb.

Opis pinów:

Pin
D1 Mini

Pin
ESP-8266

Funkcja

TX

TXD

UART - Nadajnik

RX

RXD

UART - Odbiornik

A0

A0

Wejście analogowe, maksymalne napięcie 3,3 V

D0

GPIO16

Linia cyfrowa I/O.

D1

GPIO5

Linia cyfrowa I/O

Linia zegarowa magistrali I2C - SCL.

D2

GPIO4

Linia cyfrowa I/O.
Linia danych magistrali I2C - SDA.

D3

GPIO0

Linia cyfrowa I/O z rezystorem
podciągającymcym do VCC 10 K om

D4

GPIO2

Linia cyfrowa I/O z rezystorem
podciągającym do VCC 10 K om
Dołączona, wbudowana dioda LED.

D5

GPIO14

Linia cyfrowa I/O.Linia zegarowa magistrali
SPI - SCK.

D6

GPIO12

Linia cyfrowa I/O.Linia danych magistrali
SPI - MISO.

D7

GPIO13

Linia cyfrowa I/O.Linia danych magistrali
SPI - MOSI.

D8

GPIO15

Linia cyfrowa I/O z rezystorem
podciągajcym do GND 10 K om
Linia magistrali SPI - SS.

G

GND

Masa

5V

5V

Napięcie wyjściowe z regulatora 5 V.

3V3

3,3V

Napięcie wyjściowe z regulatora 3,3 V.

RST

RST

Reset modułu