Home

ECLIPSE

Tworzenie nowego projektu w języku C
   
Żeby prawidłowo utworzyć nowy projekt w Eklipse należy postępować według
następujących kroków:

Uruchamiamy program, z menu File wybieramy zakładkę New następnie C Project.
Ustalamy nazwę projektu.
W zakładce AVR Cross Target Application wybieramy Empty Project.
Naciskamy Next.okno1W nowo otwartym okienku odznaczamy Debug następnie wybieramy Next.okno2W tym okienku wybieramy jaki mamy procesor oraz z jaką pracuje częstotlieością,
Następnie naciskamy Finish.okno3W programie Eclipse w okienku Project Explorer pojawił się nowo utworzony katalog naszego projektu. W nim musimy jeszcze utworzyć plik źródłowy w którym będziemy pisać nasz program.
Dokonujemy tego w następujący sposób:
Najeżdżamy myszką na utworzony katalog naciskamy prawym klawiszem i z nowo otwartego menu wybieramy New a następnie Source File.
W okienku które się pojawi wpisujemy nazwę pliku jako main.c i zatwierdzamy klawiszem Finish. okno4