Home

Newsy

Techmaniak
Komórkomania
Komputer Świat
 

Przydatne strony

Baza telefonów
Identyfikacja telefonu IMEI
Autokonfiguracja telefonu
Zdjęcie SimLock
Hot-Spoty
Mikro-PC
Nawigacja
Serwis GSM
Aero 2
Konwerter Youtube-mp3
 

Ciekawostki

System z pendrive
Android na PC
Konfiguracja Dual SIM
Tworzenie apl. Android
Free Mcboot PS2
Gry na PS2
Gry na PS2 iso
Programy do Konsol
Nawigacja Windows CE
Odblokowanie radia Ford

 

Robotyka

mirekk36 - BLOG
Forum - Atnel
Microkontrolery blogspot
Kurs Androida-eklipse
Forum Arduino Polska
Sklepy
Forbot
ATNEL
Botland
abc-rc
Garage makezone
 

Geocaching

Opencaching
Geocaching
Szyfry
Darmowe Mapy
Generator QR
Sklep
Certyfikaty

 


 

 

Logowanie

Statystyki

Website seo score  

Arduino - wybrane instrukcje

Ustawienia pinów
Ustawienia WiFi
Wstawianie własnego znaku

pinMode
  - ustawienie czy pin będzie wejściem czy wyjściem.

OUTPUT - ustawia pin jako wyjście
INPUT - ustawia pin jako wejście
INPUT_PULLUP - Wejście z podciągnięciem] - ustawia pin jako wejście z domyślnym stanem HIGH. Stan zmienia podłączenie wejścia do GND.

Przykład:
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);

digitalWrite - zapis do pinu
digitalWrite(numer_pinu, wartość_wyjścia);
digitalWrite - zapisz do pinu cyfrowego] - ustawia wyjście pinu cyfrowego.
wartość_wyjścia - ustawia wyjście w stan niski lub wysoki
LOW - stan NISKI] - ustawia wyjście na napięcie zbliżone do 0 V
HIGH - stan WYSOKI] - ustawia wyjście na napięcie zbliżone do 5 V

Przykład:
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, HIGH);
ustawienie pinu 1 w stan niski
ustawienie pinu 2 w stan wysoki

digitalRead - odczyt z pinu
wartość_wejścia - digitalRead(numer_pinu);
digitalRead - odczytuje wartość wejścia pinu cyfrowego.
podaje wartość wejścia
LOW - NISKI] - na wejściu jest napięcie zbliżone do 0 V
HIGH - WYSOKI] - na wejściu jest napięcie od 2,5 do 5 V

Przykład:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(1, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
  byte value = digitalRead(1);
  Serial.print(F("Wejscie cyfrowe 1 ma wartosc: "));
  if (value == LOW) {
    Serial.println(F("LOW"));
  }

  else {
    Serial.println(F("HIGH"));
  }

  delay(500);
}
Program odczytuje poziom pinu cyfrowego 1. Zapisuje do zmiennej "value" i wysyła ustawienie poziomu do komputera.
Na komputerze możesz to odczytać za pomocą Monitora portu szeregowego w Arduino IDE.



WiFi (biblioteka ESP8266)

WIFI_AP
-  Access Point (Punkt dostępu)
WIFI_STA - Klijent
WIFI_AP_STA - tryb mieszany

MAC kart sieciowej:
WIFI_STA
- WiFi.macAddress(mac)
WIFI_AP - WIFI.softAPmacAddress(mac)

Adres IP:
STA - WiFi.localIP()
AP - WiFi.softAPIP()


WiFi.printDiag(Serial)
- wyświetla informacje diagnostyczne

WiFi.softAP(ssid) w celu ustawienia własnej otwartej sieci (w trybie z AP), dostęp bez hasła

WiFi.softAP(ssid, hasło) w celu ustawienia sieci WPA2-PSK zbezpieczonej hasłem

WiFiServer, WiFiClient i WiFiUDP działają i zachowują się tak samo jak w oryginalnej bibliotece.


Wyświetlacz LCD 2x16

Tworzenie własnego znaku.
Znak na wyświetlaczu składa się z 5 kolumn i 8 rzędów.
Własne znaki tworzymy zapalając lub gasząc piksele.
0 - zgaszony
1 - zapalony
Na rysunku przedstawiony jest przykład tworzenia uproszczonego znaku stopni cencjusza.
Tworzymy macież jako tablicę ośmiu liczb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uint8_t znak[8]  = {
B00100,
B01010,
B00100,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000
};

Lub tłumacząc liczby binarne na szestnastkowe:

const uint8_t znak[ ] PROGMEM = {
0x27,0x57,0x27,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
};

Wstawiamy do naszego kodu.

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define LCD_SDA_PIN D2
#define LCD_SCL_PIN D1

uint8_t znak[8]  = {
B00100,
B01010,
B00100,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000
};

#define LCD_COLUMNS 16
#define LCD_ROWS 2

LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);

void setup(){
  Wire.begin(LCD_SDA_PIN, LCD_SCL_PIN);

  lcd.begin();
  lcd.backlight();

  //dodanie znaku na wyświelaczu
  lcd.createChar(0, znak);
  }
void loop(){
 
}

W ten sposób możemy dodać do ośmiu znaków zmieniając liczbę w nawiasie kwadratowym od 0 do 7.
uint8_t znak[0]


Bezpieczna strona 

Web Design

AVR

Arduino moduły:
WeMos mini D1

WiFi ESP - 01
WiFi ESP - 03
WiFi NodeMcu
LCD 2x16
Czujnik DHT 11, 12
Czujnik DS18B20

Microcontrolery:
Arduino - wybrane instrukcje
Programowanie - Eclipse
Programowanie B4A

Inteligentny dom:
Sterownik WiFi oświetlenia
Sterownik CO

Smartphone

Samsung Note 2
Opis
Romy
Samsung Omnia
Opis
Romy
HTC HD
Opis
Romy
Android w HTC HD
LG p990 2x
Opis
Romy
Programy Android
Systemowe
Użytkowe
Widgety
Programy WM
Systemowe
Użytkowe
Nakładki
Audio - Video
Gry
Inne
WWW
Nawigacja
PlayStation 2