Home

ARDUINO - LCD

Jednym z najbardziej popularnych wyświetlaczy LCD jest wyświetlacz 2x16 znaków niebieski, podświetlony białymi diodami LED, białe znaki

Wyswietlacz_LCD


Opis pinów:

Nr 

Nazwa 

Opis

1

VSS

Masa

2

VDD

Zasilanie +5V

3

V0

Kontrast

4

RS

Wybółr rejestru instrukcji wyświetlacza (stan niski) albo rejestru danych(wysoki)

5

R/W

Odczyt (stan niski) / Zapis (stan wysoki)

6

E

Odblokowanie wyświetlacza

7

DB0

Magistrala danych.

8

DB1

9

DB2

10

DB3

11

DB4

12

DB5

13

DB6

14

DB7

15

LEDA

Zasilanie podświetlania +5V

16

LEDK

Masa podświetlania

Podłączenie wyświetlacza LCD

PWL1

Minimalny sketch na Arduino.

Listing:

Ładujemy bibliotekę: LiquidCrystal

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);

void setup() {
  lcd.begin(16,2);
  lcd.print("Wyswietlacz LCD");
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print("DRUGA LINIA   ");

}
void loop(){}

Podłączenie przez konwerter I2C

Drugim sposobem na podłączenie LCD do Arduino jest konwerter I2C.
Konwerter umożliwia sterowanie wyświetlaczem tylko za pomocą dwóch przewodów, SCL i SDA.

konwerter_I2C

Konwerter został również wyposażony w potencjometr do regulacji kontrastu  oraz w zworkę
umożliwiającą wyłączenie lub włączenie podświetlenia wyświetlacza.
Każdy konwerter ma swój indywidualny adres dzięki któremu Arduino wie z którym wyświetlaczem
współpracuje. Numer zmieniamy po przez mostkowanie pinów A0, A1, A2.
Dzięki temu możemy podłączyć do Arduino więcej niż jeden wyświetlacz
Podczas pisania programu gdy odwołujemy się do LCD musimy podać jego numer.
Żeby go znaleźć najprościej jest podłączyć konwertera do Arduino, wgrać do niego
program  Skaner kodów.
Po uruchomieniu Arduino i włączeniu i odczytujemy w Serial monitorze przyporządkowany numer
Skaner kodów - Link

Opis pinów

Nr

Nazwa

Opis

1

VCC

Zasilanie +5V

2

GND

Masa

3

SDA

Linia danych magistrali I2C

4

SCL

Linia zegarowa magistrali SCL

Najprościej połączyć z wyświetlaczem przy pomocy goldpinów tak jak jest przedstawione
na poniższym zdjęciu.

Wyswietlacz_LCD_tyl

Podstawowe komendy:
lcd.begin(16,2); //definiowanie 16 kolumn i 2 wiersze na wyświetlaczu lcd.

lcd.backlight(); // włączenie podświetlenia

lcd.setCursor(0,0); //Defining positon to write from first row,first column .

lcd.setCursor(0,1); //Defining positon to write from second row,first column .

lcd.print(" write here to print"); //You can write 16 Characters per line within quotations.

lcd.clear(); //Clean the screen

Przykładowy kod:

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); //0x3F to jest kod wyświetlacza

void setup() {

  Wire.begin(D2, D1);
  lcd.begin(16,2);
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Pda.az.pl");

}

void loop() {

}

Tworzenie i wstawianie własnych znaków.