Home

Arduino repeater WiFi

Zanim przystąpimy do budowy naszego urządzenia musimy pobrać niezbędne oprogramowanie które pomoże nam osiągnąć cel oraz nabyć moduł WiFi z seri ESP 8266 np. ESP-01, NodeMCU czy też Wemos.
Ja użyłem modułu Wemos v1 ze względu na to że ma małe gabaryty i jest wyposażony w złącze micro-USB.
Paczkę archiwum pobieramy z tego linku.
Po rozpakowaniu musimy wykonać fash moduł ESP8266.
Do tego celu użyjemy programu "Flash_download_tools_v3.4.1_win" z ściągniętego archiwum.Flash ESP01

 Żeby program działał prawidłowo
 trzeba zainstalować drivery „CH341SER_win

W przypadku użycia modułu
ESP-01 trzeba wykorzystać interfejs UART oraz ustawić parametry programu tak jak to zostało pokazane na pierwszym rysunku.
Pliki bin znajdziemy w archiwum
w katalogu „Firmware.
Te ustawienia także dotyczą
modułu ESP-07.

Jeżeli jednak mamy możliwość skorzystania z modułów typu „Wemos ewentualnie „NodeMCU program ustawiamy zgodnie z drugim rysunkiem. Pliki do flashowania odnajdziemy w paczce archiwum w katalogu firmware SDK 1.5.4
Następnie naciskamy zielony klawisz „Start i czekamy
aż aplikacja nas poinformuje
o zakończeniu procesu flashowania.

Teraz przystępujemy do właściwego skonfigurowania repeatera.
W tym celu uruchamiamy aplikację „Arduino IDE do programowania modułów Arduino wybieramy port Flash wemosdo jakiego podłączyliśmy nasz przyszły repeater i u r u c h a m ia m y „ S er ia l m o ni to r, u st a w ia m y p rę d k o ś ć transferu na 115200
i formatowanie na NL&CR.
W pasku komend wpisujemy następujące instrukcje:
W miejsce gwiazdek wpisujemy dane zgodnie z opisem.
set ssid ***** - nazwa sieci z którą repeater ma się połączyć.
set password ********* - hasło do
tej sieci.
set ap_ssid ******** - nazwa naszego repeatera
set ap_password ********* - hasło do repeatora 8 znaków
set ap_open 0 – aktywacja ochrony repeatera hasłem
save – zapisujemy ustawienia
quit – wychodzimy z konfiguracji

Odłączmy moduł od komputera następnie podłączamy do zasilania np. ładowarki od telefonu.
Jeżeli wszystko poszło dobrze
to nasz moduł połączy się z naszą siecią WIFI i udostępni połączenie pod nazwą jaką ustaliliśmy.

Żeby repeater wyglądał profesjonalnie można moduł wraz
z zasilaczem umieścić np.
w obudowie uniwersalnej typu wtyczka.
Ja użyłem dużej obudowy ładowarki do telefonu co pozwoliło mi również na zapewnienie zasilania układowi.
Żeby polepszyć parametry repeatera można jeszcze dołożyć antenę do modułów WIFI.