Home

b4a Android

Wybrane instrukcje w programie b4a Android

Ustawienie nazwy nowego projektu:
Menu
Project/Build configurations/Configuration Name:

BuildConfigurations

Ustawienie nazwy na listwie:
#AplicationLabel: Nazwa

nazwalistwy

Ustawienie nazwy w programie:
Activity.Title = Nazwa

nazwawprogramie


Wstawianie dźwjęków:
Żeby wstawić efekt dźwiękowy trzeba:
W Sub Globals zdefiniować zmięnną Private mp As MediaPlayer
W SUB Activity_Create zainicjować mp.Initialize2(mp_event)
W miejsu gdzie ma być odtworzony dźwięk podajemy gdzie program ma szukać pliku
mp.Load( File.DirAssets, klik.mp3)
Następnie go odtwarzamy komendą mp.Play

wstawianieMp3


Wysyłanie SMS
Żeby z aplikacji wysłać wiadomość SMS należy w miejscu gdzie ma być wygenerowany
należy wstawić następujący kod:

SMS1


Informacja w dymku na ekranie
Msgbox("Wiadomość", "Tytuł wiadomości")


Przełączanie Activity
StartActivity(Menu)