Home

Aplikacja Bulb - UDP

 W tej wersji programu ograniczyłem liczbę sterowanych kanałów do dwóch, uznałem że jest to optymalna liczba w większości zastosowań, ponadto dołożyłem panel na którym wyświetlane są informacje które otrzymujemy z sterowanego urządzenia między innymi bieżąca temperatura oraz wilgotność panująca w pomieszczeniu w którym znajduje się moduł steScrenBulbUDPrownika.
W menu programu możemy wybrać nr IP oraz
kanału urządzenia którym chcemy sterować.
W przyszłości pojawi się rozwijana lista z najczęściej wykorzystywanymi adresami.
Z poziomu meni można również zmienić komendy sterujące wyjściami sterownika.
Domyślnie są to duże litery A, B, C, D.
Oczywiście zmiana tych liter na inne wiąże się
ze zmianą kodu programu sterowniczego zainstalowanego w układzie „Wemoos.
Domyślnie podczas pierwszej instalacji programu „Bulb-UDPprogram powinien sam ustawić litery sterownicze ale gdyby się tak nie stało mamy
możliwość przypisania oraz zapisania ręcznie komend sterowniczych i zapisaniu ich w pamięci smartfona.
Ostatnia funkcja menu pokazuje nam na jakim obecnie IP oraz kanale pracuje nasz smartfon.
Numer kanału możemy zmienić gdyby to
kolidowało z innymi adresami.

Program „Bulb-UDP można pobrać z mojego serwera z tego linku: Bulb-UDP v1