Home

Zmiana głośności w Omni SGH i900

Wybieramy  *#0002*28346#

Menu > Normal > Handset - Zmiana głośności mp3, dzwonków itp
DAC(0C) -4.5 - odpowiada za ogólną głośność dla Mp3, filmów itp dla zestawu
głośno mówiącego oraz głośniczka;
SPK(02) -3 - odpowiada za głośność głośniczka;
MPBST(22) +12
RBST(14) +0
RVOL(12) 21 - głośność radia;

Menu > Normal > Headset - Zmiana głośności zestawu głośno mówiącego oraz
słuchawek
DAC(0C) -1.5 - odpowiada za ogólną głośność dla Mp3, filmów itp.
HP(04) -12 - odpowiada za głośność w słuchawkach;
MPBST(22) +24
RBST(14) +20
RVOL(12) -1.5 - głośność radia;

Menu > Normal > Camcoder
DAC(0C) -4.5
SPK(02) -3
MPBST(22) +12
RBST(14) +20
RVOL(12) 15
Menu > Talking > Handset - Zmiana głośności rozmowy telefonicznej przez aparat
RCV(02) -3
RX(16) -3 - odpowiada za poziom głośności głośnika podczas rozmowy;
MPBST(22) +12
MVOL(0E) 0
M2BST(10) +0
TX(08) -6 - odpowiada za poziom głośności mikrofonu podczas rozmowy;

Menu > Talking > Earjack - Zmiana głośności rozmowy telefonicznej przez zestaw
słuchawkowy
HP(04) -7.5
RX(16) -6 - odpowiada za poziom głośności głośnika podczas rozmowy;
MPBST(22) +12
MVOL(0E) 0
M2BST(10) 0
TX(08) -6 - odpowiada za poziom głośności mikrofonu podczas rozmowy;

Menu > Talking > Speakerphone - Zmiana głośności rozmowy telefonicznej dla zestawu głośno mówiącego w telefonie
SPK(02) -1.5
RX(16) 0 - odpowiada za poziom głośności głośnika podczas rozmowy;
MPBST(22) +12
MVOL(0E) -3
M2BST(10) +0
TX(08) -6 - odpowiada za poziom głośności mikrofonu podczas rozmowy;
Menu > Talking > BTMono- Zmiana głośności rozmowy telefonicznej przez słuchawkę BT
ADCV(12) +4.5
RX(16) -6 - odpowiada za poziom głośności głośnika podczas rozmowy;
V2M(18) -9
TX(06) -9 - odpowiada za poziom głośności mikrofonu podczas rozmowy;